Sub Ohm Tanks

 • Turbine Sub Ohm Tank

  Read More

 • Magnum Sub Ohm Tank

  Read More

 • Loki Sub Ohm Tank

  Read More

 • Raptor Sub Ohm Tank

  Read More

 • Revolv TC Tank

  The Revolv TC Tank uses a new VTPC coil head. This revolutionary new … Read More

 • Revolv Tank

  Read More

 • Revolv Mini Tank

  Read More